loading

سرطانی به نام وطن، چرا وطن پرست نیستم

محمدرضا را سالهاست که می شناسم. محمدرضا شعبانعلی را می گویم. نام او را به خاطر بسپارید. او مرد بزرگی است و به امید خدا بیشتر از او خواهید شنید. او مطلبی فوق العاده نوشته که شما را خواندن و نوشیدن آن دعوت می کنم: سرطانی به نام وطن یا چرا وطن پرست نیستم به خاطر همین نوشته ها و همین نکته ها و همین درس هاست که می گویم مرد بزرگی است. ای کاش ایران ما می توانست افراد بیشتری را مانند محمدرضا در خود نگاه م...
Read more سرطانی به نام وطن، چرا وطن پرست نیستم

متامدل جامع مدیریت استراتژيک: پوینت

      دانلود نقشه متامدل پوینت، نقشه جامع مدیریت استراتژيک   تعدد مفاهیم، تئوری­ها، تکنیک­ها و تجربیات مدیریت استراتژیک هراس انگیز است. حتی برای کسانی که چندین بار برنامه ریزی استراتژیک کرده اند، این حوزه همچنان مبهم، پیچیده و پر از رمز و راز است. هر روز هم به تکنیک ها و ابزارها و رویکردهای مدیریت استراتژیک افزوده می شود. دیگر تسلط به یک مدل و رویکرد کفایت نمی کند و نمی توا...
Read more متامدل جامع مدیریت استراتژيک: پوینت

چاپ کتاب مهندسی مجدد

بالاخره کتاب مهندسی مجدد هم بعد از پنج سال به چاپ رسید. عنوان دقیق کتاب: مهندسی مجدد، رویکردی کاربردی و فراگیر چگونه یک سازمان را بازمهندسی کنیم و از نو بیافرینیم؟ ناشر: انتشارات آریانا قلم تجربیاتی از این قبیل است که نشان می دهد که چقدر کار در ایران سخت است. اما با همه سختی اگر به این جا رسیده ایم مدیون کسانی هستیم که باور داشته اند: سختی ها فانی اند و سرسخت ها باقی. امید که به کار آید. بخش هایی...
Read more چاپ کتاب مهندسی مجدد