حل کردن یا منحل کردن، مساله اینست!

🔲⭕️حل کردن یا منحل کردن، مساله اینست!

چند سال پیش همیشه فکر میکردم شبها کسی زیر تختم پنهان شده است.
نزد روان پزشک رفتم و مشکلم را گفتم.
وی گفت: فقط یک سال هفته‌ای سه روز جلسه ای 80 دلار بده و بیا تا درمانت کنم.
شش ماه بعد اون پزشک رو تو خیابان دیدم
پرسید چرا نیومدی؟
گفتم خُب، جلسه‌ای هشتاد دلار، برای یک سال خیلی زیاد بود. یه نجّار منو مجانی معالجه کرد. خوشحالم که اون پول رو پس‌انداز و سرمایه گذاری کردم
پزشک با تعجّب گفت، عجب! میتونم بپرسم اون نجّاره چطور تو را معالجه کرد؟

گفتم: به من گفت اگه پایه‌های تختخواب را ببُرم؛ دیگه هیچکس نمی‌تونه زیر تختت قایم بشه!
🔎⭕️نگاه راهبردی:

یک بار می توانیم با مساله برخورد کنیم و یک بار می توانیم مساله را منحل کنیم. وقتی مساله را حل می کنیم از خودمان می پرسیم چه کار می توانم انجام دهم که این مساله را برطرف کنم، تاثیرات منفی اش را کم کنم و یا آن را مهار کنم.
در حالی که وقتی مساله را منحل می کنیم، از خودمان سوال دیگری می پرسیم: چگونه می توانم ریشه مساله را تغییر دهم تا اصلا مساله ای وجود نداشته باشد.

برای یک هفته با هر مساله مهمی که برخورد می کنید این دو سوال را از خودتان بپرسید.

شبکه استراتژیست

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *