استقرار نظام مدیریت استراتژیک در وزارت اقتصاد

 

وزارت اقتصاد و دارایی، یک وزارت خانه نیست، بلکه یک ابر وزارت خانه است. دامنه فعالیتش از لندن تا لنگرود (داخل و خارج کشور) گسترده است. و حوزه فعالیتش در 25 حوزه تخصصی از خزانه داری کل کشور گرفته تا حسابرسی و از تامین مالی دولت گرفته تا بهبود محیط کسب وکار برای بخش مردمی گسترده است. این وزارت خانه نمی توانست و نمی تواند بدون یک نظام مدیریتی راهبردی و فراگیر بر تمام زیرمجموعه هایش اشراف داشته باشد. زیرمجموعه هایی مانند سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک ملی و شش بانک دولتی دیگر، بیمه ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و …

به همین خاطر از سال 1392 و با پیگیری وزیر اقتصاد نظام مدیریت استراتژیک وزارت ایجاد شد و تا کنون ادامه دارد. جالب است بدانید که آغاز طراحی این نظام قبل از آغاز وزارت وزیر بوده و در نیم ساعت اول حضور وی در صندلی وزارت اولین تعامل با سازمان های زیرمجموعه برای استقرار این نظام صورت گرفته است. در صد روز اول هفت اولویت راهبردی تدوین شدند و چهارده سازمان و معاونت در راستای هفت اولویت راهبردی اهداف استراتژیک خود را پیشنهاد کردند و توسط وزیر تصویب و ابلاغ شد. این اهداف راهبردی به اقدامات و پروژه های عملیاتی ترجمه شدند و از آن روز تا کنون سازمان ها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش بدهند و هر شش ماه مجاز هستند که سند راهبردی خود را روزآمد کنند. بعدها دایره شمول این نظام به 50 سازمان و شرکت و معاونت رسید.

 

اخیرا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته است که 100 اقدام برتر خود را گزارش کند که این صد اقدام در برنامه راهبردی وزارت و سازمان های تابعه اش در سال 1392 گنجانده و تا بدین لحظه به صورت منظم پیگیری شده است. در ادامه برخی اسناد و مدارک مرتبط با نظام مدیریت استراتژیک وزارت آورده شده است

 

[دقت کنید که تمام لینک ها به جز یک لینک شما را به اینترنت رهنمون خواهد ساخت بنابراین فایل ها و یا صفحات را در اینترنت باز خواهد کرد و لینک شما را به کانال صد اقدام راهبردی وزارت اقتصاد خواهد برد]

 

☑️بیانیه وزیر در مورد نظام مدیریت استراتژیک وزارت

 

☑️بیانیه ماموریت و چشم انداز وزارت

 

☑️اولویت های استراتژیک وزارت

 

☑️سامانه مدیریت استراتژیک

 

☑️دانلود نظام نامه مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد

 

☑️اینفوگراف اولویت های استراتژیک وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه

 

☑️اینفوگراف نظام مدیریت استراتژیک وزارت اقتصاد

 

☑️مصاحبه مشاور وزیر و مدیر پروژه ایجاد نظام مدیریت استراتژیک

 

🔘پایگاه اطلاع رسانی صد اقدام راهبردی 

 

☑️اطلاعات کامل صد اقدام راهبردی وزارت اقتصاد (تلگرام)

 

مسیر موفقیت از ترکیب انعطاف راهبردی و انضباط راهبردی می گذرد و نظام مدیریت استراتژیک باید ترکیبی از هر دو باشد.

 

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *