برای موفقیت رمز دیگری وجود ندارد.

برای موفقیت رمز دیگری وجود ندارد.

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید که چیست. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزدیکی رودخانه بیاید. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدند و آب به زیر گردنشان رسید سقراط با زیر آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.

مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود و او را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.

سقراط از او پرسید، “در آن وضعیت تنها چیزی که می خواستی چه بود؟” پسر جواب داد: “هوا”

سقراط گفت:” این راز موفقیت است! اگر همانطور که هوا را می خواستی در جستجوی موفقیت هم باشی بدستش خواهی آورد” رمز دیگری وجود ندارد.

🔎⭕️نگاه راهبردی:
تا به حال از خود پرسیده اید که قدرت لیزر از کجا برمی خیزد؟ تمرکز و یکسو کردن تمام انرژی ها و جهت ها.
وقتی شما هدف مشخصی ندارید و روی آن متمرکز نیستید، ذهن شما هر دقیقه به موضوعی جذب می شود و چند ثانیه ای به آن فکر می کنيد و سپس آن را رها می کند و اینگونه می شود که شما همیشه در حال تفکر هستید اما به هیچ جا نمی رسید. چرا که تمرکز شما تبدیل به لیزر نشده است.
وقتی هدف دارید:
📌با دیگران که صحبت می کنید در مورد مسایل روزمره و بیهوده که صحبت نمی کنید، بلکه در مورد موضوعات مرتبط با هدف خود صحبت می کنید.
📌وقتی با خداوند به نیایش می نشینید، در مورد اهداف متعالی ای که در ذهن دارید از وی کمک می خواهید.
📌وقتی می خواهید برنامه ریزی روزانه کنید، زمان خود را نه بر اساس درخواست های دیگران بلکه بر اساس اولویت های خود تخصیص می دهید.
📌وقتی به کتاب فروشی می روید کتاب های مرتبط با اهداف برای شما برجسته تر خواهد شد.
حتی وقتی برای تفریح، وبگردی می کنید، موضوعات مرتبط با اهداف شما را پیدا خواهند کرد.

پس همین الان بنشینید و سه هدف سه سال آینده خود را تعیین کنید و روی آن متمرکز شوید و تلاش های خود را به لیزر تبدیل کنید.

شبکه استراتژیست

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *