چرا ایران عقب ماند و توسعه نیافت؟ جلد چهارم

در جلد اول کتاب (لینک دانلود)

oدکتر زیباکلام برای ما توضیح داد که بی آبی، زندگی عشایری و ایلی، حمله مغول، خاموشی چراغ علم، مقدس پنداری حاکمان و حکومت و … را می توان جزء ریشه های وضعیت نامطلوب ایران دانست.

oدکتر سریع القلم توسعه نیافتگی ما را نتیجه خلقیات و شخصیت دیرپای قبیله‌ای، عشیره‌ای، تبعیتی و استبدادی ماست. همچنین عدم اجماع نخبگان فکری و ابزاری می دانست

oدکتر داوری اردکانی نیز نبود خرد توسعه  گرته برداری ناشیانه از مظاهر توسعه، میل به توسعه بدون اراده توسعه، در واولویت نبودن توسعه توسط حکومت را از موانع توسعه یافتگی می دانست.

و در جلد دوم (لینک دانلود)

oدکتر کاظم علمداری معتقد بود  شيوه‌ توليد سرمايه‌دارانه، مناسبات فئوداليسم  و مشکل حقوق مالكيت شخصی را ریشه عقب ماندگی ما می داند.

oدکتر حسین عظیمی نگاه مکانیکی به فرآورده های توسعه (و نه ریشه های آن) و برنامه ریزی جامع (به جای برنامه ریزی هسته های محدود توسعه آفرین) را درد ما می دانست.

o استاد رضاقلی با بررسی عمیق ادبیات و تاریخ و جغرافیای ایران، فرهنگ و نهادهای غارتی را علت می‌داند.

در جلد سوم (لینک دانلود)

oدکتر همایون کاتوزیان نظریه استبداد ایرانی که ریشه های عمیق تاریخی و جغرافیایی دارد را مطرح کرد و از انقطاع تجربه، جامعه کوتاه مدت و کلنگی و شاه خدایی سخن گفت.

oدکتر محمد فاضلی برای ما افسانه پیل و پراید، حکومت بی ظرفیت، بروکراسی ضعیف و برخورد با بخشِ نرمِ سخت توسعه را توضیح داد.

oدکترمقصود فراستخواه از خلقیات ایرانیان که برآمده از نهادهای تاریخی هستند گفت و از کمبود کنشگران مرزی.

در این جلد به عنوان حسن ختام دیدگاه های دکتر رنانی را با هم مرور می کنیم و بعد بررسی می کنیم که بعد از مروز این ده دیدگاه، آیا می توان به این سوال که چرا ایران عقب ماند یک جواب شسته و رفته بدهیم؟

 

لینک دانلود جلد چهارم

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *