گاهی احساس آرامش به معنای تصمیم فاجعه آمیزست!

گاهی احساس آرامش به معنای تصمیم فاجعه آمیزست!

از تصمیم خود راضی هستید؟ آیا احساس آرامش می کنید؟ لحظه ای صبر کنید!
ما انسان ها تمایل داریم که اندیشه و اقدام اکثریت را دنبال کنیم. تمایل به اتخاذ نظر و رفتار اکثریت برای احساس امنیت بیشتر و جلوگیری از تنش است که از نشانه های پدیده ای به نام «ذهنیت جمعی» است.
تا به حال شده است از خودتان بپرسید چرا این مدل مو (با این که زشت است) محبوبیت پیدا کرده است یا شلوارهای خاص و زشت این چنین رواج پیدا کرده است؟
لباس، اتومبیل، سرگرمیها، مد، … و برخی چیزهایی که غیر جذاب و حتی گاهی نیز زشت هستند، در برخی‌ موارد با اقبال بسیار زیاد مواجه میشوند و این بخاطر ذهنیت جمعی است.
ما تمایل داریم که از جمع تبعیت کنیم. چرا که اینگونه آرامش بیشتری داریم. حتی اگر بعدها هم معلوم شد که این انتخاب اشتباه بوده است، ما آرامش خواهیم داشت! چرا؟ چون می گوییم که دیگران نیز همین اشتباه را انجام دادند.
چون همه ادامه تحصیل می دهند من هم ادامه تحصیل می دهم.
چون همه شاگرد اول ها به رشته برق می روند من هم ….
چون همه سازمان ها ایزو دارند من هم
چون همه کشورها ….

🔎⭕️نگاه راهبردی:
1- سرنوشت ما وابسته به انتخاب ها و تصمیم های ماست.
2- همه تصمیمات و انتخاب های ما هم اهمیت نیستند برخی مهم ترند (راهبردی اند) و برخی کم اهمیت تر.
3- تمایل به جمعیت و اکثریت یک تمایل ناخودآگاه است و ما نمی توانیم در همه تصمیمات آن را محدود و مدیریت کنیم.
بنابراین پیشنهاد می شود:
در تصمیمات استراتژیک (راهبردی)، حتما انتخاب خود را بررسی کنیم که آیا به خاطر آن که همرنگ جماعت شویم یک گزینه را انتخاب کرده ایم یا اینکه واقعا آن گزینه توجیه دارد؟ آیا یک گزینه عقلایی است یا اینکه در ما احساس آرامش می کند؟ احساس آرامش لزوما به معنای تصمیم درست نیست!

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *