از جوشش استراتژی تا جاری سازی استراتژی

چندی پیش در خانه اندیشمندان علوم انسانی سخنرانی ای داشتم. این سخنرانی در اصل به این می پرداخت که من در دانش استراتژی از کجا به کجا رسیدم؟

خلاصه اش اینکه از برنامه ریزی استراتژیک به جوشش استراتژی رسیدم (که آن را در مدل موعود تنظیم کردم و در کتاب هنر رقصیدن با استراتژی تشریح کرده ام)

در زمینه پیاده سازی استراتژی از کارت امتیازی متوازن به جاری سازی استراتژی رسیدم که آن در مدل متا تنظیم کردم و در کتاب جاری سازی استراتژی تشریح شده است.

در زمینه تفکر استراتژیک نیز از اصول و فنون شروع کردم به پرسش ها و ورزش های ذهنی رسیدم و آن را در کتاب ذهن استراتژیست تدوین کردم.

فایل ارایه آن را اینجا می گذارم جهت دریافت (هر چند که بسیار خلاصه است و ممکن است مبهم باشد) احتمالا باید به سه کتاب فوق الذکر مراجعه کنید.

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *