سوابق تدریس آکادمیک، حرفه ای و کارگاهی

 • عضو هیات علمی مدعو دانشگاه صنعتی شریف، تدریس از سال 1390 تا کنون در دانشکده مدیریت و اقتصاد مقطع تحصیلات تکمیلی دروس مدیریت استراتژیک پیشرفته (در عمل)، کنترل، بودجه بندی و مدیریت عملکرد، مدیریت تحول و پیاده سازی استراتژی، مدیریت استراتژیک
 • سوابق تدریس در دانشگاه امیرکبیر، تهران، دانشگاه آزاد قزوین و موسسات آموزش عالی دیگر

دروس دانشگاهی، کارگاه های حرفه ای و سمینارهای علمی ارایه شده

 • برنامه­ ريزی استراتژيک – مبانی و اصول
 • مديريت استراتژيک پيشرفته – تفکر استراتژيک
 • مديريت استراتژيک پيشرفته – استراتژی در عصر عدم قطعيت (هشت رويکرد کاربردی)
 • مدیریت استراتژیک پیشرفته- مدیریت استراتژیک در عمل
 • مدیریت استراتژيک سرمایه گذاری
 • مديريت استراتژيک پيشرفته – مدیریت استراتژيک در ايران
 • مدیریت تغييرات استراتژيک و پیاده سازی استراتژی
 • مديريت استراتژيک پيشرفته – مهارت­های تصميم ­گيری استراتژيک
 • مهندسی مجدد فرآيندها (BPR) و مهندسی/ بازمهندسی سازمان
 • مهارت های تفکر و تصمیم گیری – تفکر سیستمی
 • مهارت های تفکر و تصمیم گیری- تفکر خلاق
 • مهندسی تصمیم و حل مساله (تکنيک ­های کاربردی تصميم ­گيری و تحليل)
 • کنترل، بودجه ریزی و مدیریت عملکرد

نمونه ای از کارگاه ها (اسلاید تدریس)

تکنولوژی حل مساله و مهندسی تصمیم-بخش اول

تکنولوژی حل مساله و مهندسی تصمیم-بخش دوم

 

در صورت تمایل به برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های فوق الذکر تماس (Mojtaba@Lashkarbolouki.com) بگیرید