سوابق تحصیلی و پژوهشی

  • دکتری مديريت استراتژيک، دانشگاه شهيد بهشتی، بالاترین نمره در امتحان جامع، پذیرش همزمان در دو دانشگاه، دفاع از رساله دکتری با موضوع مدل فرایندی استراتژی پابرجا با نمره عالی.
  • كارشناسي ارشد (80-82) MBA، گرايش مديريت تکنولوژی، دانشگاه صنعتي شريف، رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد و رتبه اول معدل در گرایش تکنولوژی
  • كارشناسي (75-80)،مهندسي صنايع، گرایش برنامه­ ريزي و تحليل سيستم­ ها، دانشگاه صنعتي شريف، رتبه 148 منطقه دو (کنکور سراسری)
  • انتشار بیش از 14 مقاله در نشریات و کنفرانس ها (3 مقاله بین المللی و 7 مقاله علمی پژوهشی)
  • تالیف هشت کتاب تفکر استراتژيک (انتشارات نص)، ذهن استراتژیست (آریاناقلم)، ذهن زیبا (رسا) ذهن بی حصار (شمس الشموس)، کتاب مدل استارزآپ، کتاب آینده صنعت مالی و کتاب جاری سازی استراتژی (انتشارات آریانا) و مهندسی مجدد (انشارات آریانا)