زندگی شخصی

زندگی نامه

هو الحی یک نکته مهم قبل از خواندن: این مطلب (زندگی نامه) در سایت قبلی من هم بود. یکی از خوانندگان سایت نکته ای گفت که درست بود. ایشان فرمودند که مگر تو وکیل و وزیر هستی که زندگی نامه ات را گذاشته ای. حق با ایشان است و تصمیم داشتم که  آن را در سایت جدید نیاورم. اما آوردم به دو دلیل، اين بخش یکی از پرخواننده ترین بخش های سایت قبلی بود بنابراین احتمالا جذابیت ذاتی داشت و حیفم آمد که  این نوشتار را ح...

علاقه مندی ها

هو الجذاب بیش از یک دهه است که این دو سوال را در ذهن دارم: چگونه می توان تصمیم های راهبردی، عقلایی و اخلاقی گرفت. چگونه می توان بر اساس این تصمیمات، تغییرات کلیدی و اساسی ایجاد کرد. و این دو بر تمام کارهای دیگر من سایه انداخته است. سه علاقه مندی که در پی می آید از دو چیز رنگ گرفته اند یکی این دو دغدغه کانونی و دیرپا و دیگری ارزش ها و اصولی که در صفحه ای دیگر به آن پرداخته ام: علاقه مندي اول: ...